#مهسا_امینی

بنام آفریدهٔ دختر ایران زمین رسانهٔ به نام ایران با اظهار تأسف از قتل مهسا امینی ، ضمن همدردی با خانوادهٔ ایشان از اعتراضات هموطنان عزیز در سراسر ایران حمایت میکند.

طبقه بندی - وسترن

نام من هیچ کس نیست
ویدئو

فیلم نام من هیچ کس

جک بیورگارد یک تفنگچی سالخورده استکه می خواهد با آرامش به اروپا بازنشسته شود. پسر آرایشگر پس از تماشای تیراندازی سریع او به سه مرد مسلح که قصد داشتند...

#مهسا_امینی

بنام آفریدهٔ دختر ایران زمین رسانهٔ به نام ایران با اظهار تأسف از قتل مهسا امینی ، ضمن همدردی با خانوادهٔ ایشان از اعتراضات هموطنان عزیز در سراسر ایران حمایت میکند.

فیلم سینمایی مرد
ویدئو

فیلم سینمایی مرد

در اواخر قرن نوزدهم آریزونا، یک مرد سفیدپوست بزرگ شده آپاچی ، جان راسل، پس از بازگشت به میراث خود (یک ساعت طلایی و یک پانسیون) پس از مرگ پدرش، با...